Nyckelord: geografisk och statistisk analys (ArcGIS, Matlab), programmering (Python, MATLAB), CFD-modellering av flöden på urban skala (OpenFOAM) samt front- och back-end utveckling (PHP, Javascript, Linux systemadministration).