Tjänster

Statistisk och geografisk analys

Analys och visualisering av stora och komplexa dataset med hjälp av olika programmeringsverktyg, t.ex. MATLAB, Python eller Fortran. Geografisk analys av olika sorters data, underättelseinformation och kartmaterial med hjälp av ArcGIS och Python.

Modellering och programmering

Programmering i programspråken MATLAB, Python och Fortran och framtagande av script och program för att automatisera processer i Linux/UNIX-miljö. Modellering av geofysiska processer, t.ex. beräkna väder (WRF) eller flöden på urban skala (CFD, OpenFOAM).